استان اصفهان

نام شهرنام فیزیوتراپنام مرکزتلفن همراهتلفن ثابت-مرکزآدرس
اصفهانآقای فرشاد برزگررویش09137865468031-52409464اصفهان-مبارکه- خیابان سلمان جنب سینما سابق
کاشانخانم لیلا باقری کاشانیثمین09133613362031-55448441کاشان-چهارراه کاشانی ابتدای خیابان رجایی ساختمان پزشکان مرکزی
کاشانخانم باقرینقوی09133613362کاشان خیابان رجایی بیمارستان نقوی فیزیوتراپی نقوی
نجف آبادآقای احمدی پورپیشگام09365907491'نجف آباد خ امام خمینی ک حبیب الله منتظری جنب دندانپزشکی مهرگان