استان قم

نام شهرنام فیزیوتراپنام مرکزتلفن همراهتلفن ثابت-مرکزآدرس
قمخانم اربابینیکان قم09120690883025-38836001قم-خیابان امامزاده ابراهیم کوچه 18درب 2 پلاک 7