استان مازندران

نام شهرنام فیزیوتراپنام مرکزتلفن همراهتلفن ثابت-مرکزآدرس
قائم شهرخانم قریشیانرژی09118240483011-42259329مازندران-قائم شهر خیابان بابل کوچه امیرکبیر ساختمان امیرکبیر
ساریآقای علی اکبر قنبری09353242887مازندران-ساری-جاده جویبار روستای حاجی آباد-خیابان سیدالشهدا-کوچه طبیعت 2
آمل خانم خیری09112219145مازندران-آمل-خیابان امام رضا-رضوان 75 گلهای 12 پلاک 2