فیزیوتراپی در منزل

نام شهر
نام فیزیوتراپنام مرکزتلفن همراهتلفن ثابت-مرکزآدرس
تهرانآقای پویا فراهانیHome Visit09123031118
شیرازخانم سلیمانیHome Visit09175322432
تهرانآقای متانتHome Visit09037400244
مشهدخانم تیموریHome Visit09017263518
بابلخانم رقیه موسوی خطیرHome Visit09112137435مازندران-بابل -میدان حمزه کلا-کوچه بسیج 4روبروی مدرسه مهر پردیس